Puhkemetsas langevad puud, PUU, PUIT, METS Foto: Margus Taal

Kingitud metsamaa müügist saadud kasu ja ka metsamaalt kasvava metsa raieõiguse või raiutud metsamaterjali müügist saadud kasu on tulumaksuga maksustatavad, aga maksustamise reeglid on erinevad.

Tulumaksuga maksustatakse kasu ükskõik millise võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme, sealhulgas kinnisasja või muu vara müügist või vahetamisest.

Kasu vara müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe, sellest on õigus maha arvata vara müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: