Lible pronkskuju Foto: Vallo Kruuser

Kui Oskar Luts veel elaks, saaks ta "Kevadest" tuntud kellamees Liblest taas kirjutada värvika loo. Seekord pronksi valatud Liblest.

Algas see kõik viie-kuue aasta eest, kui Palamusel toimetava MTÜ Sokuturi liikme ja ideede tekitajana tuntud Valdi Reinase peas sündis mõte Kaljo Kiisale mälestusmärgi püstitamiseks. 

Filmimees Kiisk sarnanenuks kellamees Liblega, keda ta kultusfilmis mänginud oli. Rahvasuus hakatigi seda Lible kujuks nimetama.

Kitsas aeg annetusteks

Paunveres hakkasid asjad kiiresti liikuma. Kuju telliti Tauno Kangrolt, kes juba varasemalt oli aastaid Palamusel välja antava Lutsu huumoripreemiaga kaasas käiva meenekujukese autor.

2009. aasta sügisel, Paunvere väljanäitusel, algas annetuste kogumine kuju püstitamiseks. 

Asjaosalised lootsid, et aasta hiljem, järgmisel väljanäitusel, jõutakse suurejoonelise taiese avamiseni. Arvestuste kohaselt läinuks toonases vääringus vaja
400 000 krooni.

Kangro modelleeriski kuju ja tegi mudeli valmis. Paraku edenes korjandus visalt ja sai selgeks, et sellega välja ei vea.

"Algul mõtlesime, et Lible kujule leiame hulganisti toetajaid, aga mis välja tuli - vist polnudki maailma kõige parem mõte!" tunnistab idee autor Reinas.

Kangrole oli MTÜ Sokuturil aga vaja maksta 15 000 eurot. Et seda kokku saada, tuli appi omal ajal Palamusel koolis käinud nüüdne riigikogulane Aivar Kokk. 

Tema käsi oli mängus, et regionaalministri valitsemisalast eraldati läinud aastal Lible kuju tarvis Sokuturile 12 800 eurot. Nii sai Kangro oma raha kätte. Jäi veel vaid mõnes valukojas Lible pronksi valada. Aga sellekski tuli asuda raha korjama.

Vald pandi sundseisu

Selle aasta alguses sai MTÜ Sokuturi suure üllatusena teada, et kuju on Tallinna lähedal OÜ Uus Monumentaal valukojas juba valmis tehtud ning neilegi oleks vaja 15 000 eurot välja laduda. Seda raha aga MTÜ-l polnud.

 "See oli Kangro ja valukoja kokkulepe. Kujur lootis, et me saame raha kohe kokku, aga see ei ole praegusel ajal nii lihtne," lausub Reinas kurvalt.

Tema sõnul valukojaga neil siduvat lepingut ei olnud, oli vaid hinnapakkumine. 20 000 euro kandist tingiti hinda allapoole, 15 000-le, kuid sinnapaika jutt jäigi.

MTÜ Sokuturi lootis ka Palamuse vallavalitsuse peale, kust võinuks mingigi rahalaevuke tulla. 

Vallavanem Urmas Astel ütleb esimese hooga, et pangu Kangro oma kuju kas või Soome lahte, aga nemad valla raha sellise asjaajamise juures mängu ei pane.

"Et kuju niimoodi ilma lepinguta ja hinnakokkuleppeta valmis tehakse ja MTÜ-lt nüüd nii palju raha küsitakse ... nii need asjad ei käi, see on väljapressimine," prahvatab Astel.

Vallavanema sõnul pandi neid nagu sundseisu. 

"Pöörduti valla poole, et kui me kuju välja ei osta, sulatatakse see uuesti üles, aga sulatagu, mudel on alles ja selle järgi teeme uue ja odavamalt," jätkab Astel, kes peab ülessulatamise ähvardust rohkem küll selliseks, et neil vallamajas süda härdaks läheks ning nad raha ikkagi välja laoks.

Jälle masu süüdi

Vallavanem usub samas, et kui masu poleks tulnud, oleks kuju juba ülevalgi olnud. 

Praegu aga ei oleks nii suure summa eraldamine ka volikogust läbi läinud. "On tähtsamaid asju, kui panna 15 000 eurot kuju peale ajal, mil vald laenab oma muudeks vajadusteks niigi raha, see ei näe hea välja."

Asteli väitel oli ta enne skulptuuri ootamatut valmimist uurinud mitut valukoda ja jõudnud ühega Lõuna-Eestis isegi suulise kokkuleppeni. 

Seal tulnuks kuju valamine tunduvalt odavam. Kogunisti kolmandiku võrra, ja selle puhul olnuks ka valla rahakoti suu ehk avatum.

"Nüüd on vaja kuju mudel Kangrolt kätte saada ja otsustada, kus siis kuju valmis valada," näeb Astel asjade edasist käiku, lisades, et temale kuju iseenesest meeldib ja küllap see ükskord ka valmis tehakse.

Kuuldes soovist mudel tagasi saada, Tauno Kangro ägestub. Ütleb, et ta küsis niigi tasu vaid modelleerimise eest, autorihonorarist aga loobus, et neil oleks lihtsam pronksivalu eest maksta. "Kui nad nii kavalad on, siis esitan neile kohe ka oma honorari arve," lubab ta.

Samas tunnistab skulptor, et teoreetiliselt on Sokuturil muidugi õigus mudel endale saada, sest selle eest on makstud. Aga ta kinnitab, et kusagil odavamalt küll seda Lible kuju pronksi ei valataks.

"See ei ole mõistlik jutt!" ütleb ta. "Kõik on muidugi võimalik, aga teades reaalset töö mahtu ja hindasid, siis head tulemust nii odavalt ei saa."

Aga kuidas siis juhtus, et valukoda Palamuse rahvale ootamatult ja ilma hinnaski kokku leppimata kuju valmis tegi? 

Kangro sõnul lubatud talle, et juba käib rahakogumine ja kuju kiirest valmimisest ollakse igati huvitatud. 

Kuna kujuril on valukojaga kauaaegsed kontaktid ja et neil tekkis seal talvel töögraafikus auk, olid nad valmis Lible ära tegema. 

Vastasel juhul tekkinuks võimalus alles tuleval aastal. Pealegi oli ju mudel valmis, milleks oodata, valame ära! 

Kangro ütleb, et tema ei ole valukoda alt vedanud. 

"Nad võtsid ise selle riski. Jah, ei olnud paberit ja nad ei oleks pidanud seda tegema, aga siiras usus ja Palamuse meeste sõna uskudes oldi valmis igati aitama, kuju valmis tegema," väidab Kangro.

"Fakt on see, et me ei lubanud, et nõutud raha kokku saame, kokkulepet ei olnud, oli vaid hinnapakkumine," tõrjub Reinas süüdistusi, nagu olnuks nad kohe-kohe lubanud pronksivalamise töödeks raha leida.

Ime peitub rahas

Kuigi annetuste kogumine jätkub, ei ole MTÜ Sokuturi viimastel kuudel kuigi aktiivselt seda tagant õhutanud. Asja eestvõtjail pole selleks lihtsalt tuju.

Reinase sõnul võttis indu maha seegi, kui Kangrot kukuti väljapressijaks pidama.

"Mu meelest pöörati asi pea peale, skulptor ei ole meilt midagi välja pressinud, meil on probleem valajale maksmises," selgitab ta.

Loomulikult oleks tal kahju, kui kuju jääkski püsti panemata. Nii oleks ka riigi antud ja juba kulutatud 12 800 eurot maha visatud. 

"Meil ei ole midagi teha, kui ta ka üles sulatatakse. Meil pole ju sellele õigust, kuna on maksmata," laiutab Reinas käsi. "Jääb üle vaid imet oodata."

OÜ Uus Monumentaal juhatuse liige Dmitri Sokolov tunnistab Maalehele, et nad võtsid Lible pronksi valamise ette heas usus, kuna uskusid Kangro sõnu, et kõik läheb hästi ja et Palamuse mehi võib usaldada.

"Lible on valmis veebruarist saati, istub siin meie töökoja laos ja ootab," räägib Sokolov, lisades, et nende kannatus päris otsas ei ole ja kuju ülessulatamisele veel ei mõelda.

Riigikogulane Aivar Kokk, tänu kellele tuli riigilt abi, asja eestvõtjatel siiski püssi põõsasse visata ei soovita. 

"Ma loodan küll, et tekib ka sponsoreid, kes on valmis Liblet oma rahaga toetama," sõnab Kokk. "Kui mitte tänavu, siis tuleval aastal."


Loo jälgedes

- 24. septembril 2009 avaldas Maaleht loo “Palamuse plaanib Lible monumenti”.
- Lugu teatas, et Paunvere väljanäitusel algab annetuste kogumine Kaljo Kiisa mälestusmärgi püstitamiseks Palamusele. Monumenti võis nimetada ka Lible kujuks, sest see tuleb sarnane Kiisa mängitud kellamehega “Kevade” filmist.
- Avamiseni lootis ettevõtmist toimetav MTÜ Sokuturi jõuda aasta hiljem, kuid kuju pole veel ikka Palamusel püsti.