BUSS FOTO: RAIGO PAJULA

Haapsalu ja Tartu vaheline kaugbussiliin avatakse viie maakonna ja maanteeameti koostööna esialgu riigieelarvest toetatava avaliku bussiliinina.

Lääne maavalitsus tellib kaugbussiliinivedu M.K.Reis-X OÜ-lt esialgse kokkuleppe järgi alates 15. septembrist kuni 31. detsembrini 2015. Hinnakiri on sama, mis teistel Lääne maakonna avalikel bussiliinidel, milleks on 0,04 eurot liinikilomeeter + 0,32 eurot. Nii maksab pilet Haapsalust Tartusse 10 eurot ja 90 senti. Pileti eest tasumine toimub sularahas.

Sõidusoodustused kehtivad vastavalt ühistranspordiseadusele – tasuta saavad sõita eelkooliealised ja puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikuid ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjad.

Järgnevatel kuudel analüüsitakse piletimüügi andmete põhjal reisijate liikumisi ja viiakse läbi reisijate küsitlusi bussis, et hinnata, milline on tegelik vajadus Haapsalu ja Tartu vaheliseks bussiühenduseks. Kogutud info põhjal otsustatakse, millisel viisil on kõige otstarbekam pakkuda ühistransporti Haapsalu ja Tartu vahel.

Kaugbussiliin nr 153 on samasuguse sõiduplaani alusel käigus olnud aastaid, olles ainuke otseliin Haapsalust Tartusse ning ka Paidesse, Türile ja Raplasse. Lisaks Läänemaa elanikele teenindab kaugbussiliin nr 153 veel nelja maakonna elanikke, neist mõnede jaoks on tegemist igapäevase tööle või kooli sõitmist võimaldava bussiliiniga.

Eesti Buss OÜ lõpetab alates 15. septembrist kaugbussiliini nr 153 Tartu – Risti – Märjamaa –Rapla – Türi – Paide – Tartu teenindamise. Maanteeamti korraldatud konkurss uue vedaja leidmiseks kaugbussiliini nr 153 teenindamiseks kommertsalustel luhtus.