Tartumaa Töömess 2016 Foto: Argo Ingver

Töömessi eesmärk on viia kokku kahe riigi, Eesti ja Läti tööotsijad ning tööandjad. Messile tuleb kokku 34 tööandjat, neist seitse Lätist.
Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavase sõnul pakutakse messil ligi 300 töökohta ning erinevaid ameteid on lausa üle poolesaja. „Liivimaa Töömess on atraktiivne tööandjate seas, sest just siin on võimalus leida mõlema riigikeele oskusega töötajaid,“ rääkis Metsavas.

„Tööandjate jaoks on uudne ka see, et vahetult enne messi algust ootame nii messil osalevaid kui ka teisi ettevõtteid töötukassa infotundi, kus tutvustame oma tegemisi ja uusi tööandjatele mõeldud teenuseid,“ lisas Metsavas.

Kolmandik tööandjatest on messil esimest korda ning esindatud on väga erinevad valdkonnad. Sel korral otsivad tööandjad lisaks lihttöö tegijatele ka erinevate erialade spetsialiste. Pakutakse suviseid hooajatöid, mis sobivad ka noortele. Samuti on mitmed tööandjad valmis tööd ja praktikakohti pakkuma vähenenud töövõimega inimestele.

Messil osalevad ka 11 koostööpartnerit Eestist ja Lätist. Infot ja võimalusi jagavad külastajatele Valgamaa Rajaleidja keskus, Valga Kaugõppegümnaasium, Tööinspektsioon, Maksu-ja Tolliamet, Europassi keskus ning Läti Tööhõiveagentuuri partnerid. Valgamaa Kutseõppekeskus tuleb aga kultuurikeskuse ette telgiga, kus pakub oma kokkade hõrgutisi ning tutvustab erialasid.

Messile tulijad saavad kuulata kolme huvitavat ettekannet. Ajujaht 2016 võitja Spray Printer arutleb selle üle, kas uued tehnoloogiad võtavad inimestelt töö ära. Maksu- ja tolliamet räägib palkadest ja maksudest ning valgustab, mida toob kaasa mitteametlik töösuhe. Töötukassa tutvustab alates 1. maist töötavatele inimestele pakutavaid täiendus- ja ümberõppe võimalusi.

Kultuurikeskuse teisel korrusel jagatakse kogu messi ajal karjäärialast nõu ja abi nii kandideerimisdokumentide koostamisel kui teistes karjäärivalikutega seonduvates küsimustes. Samuti saab töötukassa EURES nõustajalt infot õppimise, elu- ja töötingimuste kohta Euroopas.

Messil leiavad enda jaoks kasulikku kõik tööd otsivad inimesed, nende seas ka koolinoored ning vähenenud töövõimega inimesed.