Lasnamäe Foto: Rauno Volmar

Tartu ülikooli linnuökoloogia teaduri Marko Mägi sõnul on peamiselt kolm põhjust, mis meelitavad linnud linna: suhteliselt head toitumistingimused, kiskjate puudumine ja soodsad pesitsusolud.

„Linnuprobleemide“ temaatika on viimastel aastatel üha aktuaalsemaks muutunud, sest üha enam on esile kerkinud olukordi, kus inimeste ja lindude huvid ristuvad. „Õigem oleks öelda, et need on olukorrad, mis tekitavad esmalt inimestele ebamugavust, lindudele enestele muutuvad need probleemiks alles siis, kui inimene vastumeetmed kasutusele võtab,“ arutles Mägi.

Probleemiks on näiteks lindude kisa ja kära, roojamine, harvemini inimeste otsene ründamine ning taimestiku hävitamine, sh just äärelinnade väikestel aialappidel, kus linnud võivad kahju teha. „Tartus on hetkel murekohtadeks vareslaste suured ööbimiskogumid ja kevadel majakatustele pesitsema asuvad kajakad,“ lisas Mägi.

„Linnuprobleemide“ lahendamiseks ei ole aga lihtsat moodust, sest see sõltub nii asukohast, probleemsest liigist (nt vareste ja kuldnokkade puhul peaks kasutama erinevat lähenemist), rahast, ühiskonna meelsusest jne.

Seepärast on Mägi sõnul vaja läheneda igale probleemile individuaalselt: „Eduka lahendamise eelduseks head teadmised „probleemse“ liigi ökoloogiast. Ilma nende teadmisteta võib probleemi lahendamise asemel probleeme juurde tekitada.“

Meetodeid lindude tõrjumiseks on mitmeid alustades lindude peletamine kõikvõimalike vahenditega kuni ekstreemsematel juhtudel lausa lindude surmamiseni.

Tartu ülikooli linnuökoloogia teadur, selgroogsete zooloogia dotsendi kandidaat Marko Mägi räägib teemal „Miks linn linde meelitab ja kuidas „linnuprobleeme“ lahendada?“ lähemalt kolmapäeval, 6. jaanuaril kell 14.15 Vanemuise 46 ruumis 301. Kõik huvilised on oodatud!