Uno Feldschmidt Priit Simson

Asjaõigusseadus sätestab, et omanikul, kelle kinnis- asjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldiseisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Ja kui kokkulepet ei saavutata, määrab kasutamise tasu kohus. Kui vald ei ole selle tee kohta sõlminud lepingut eratee kasutamiseks avalikuks otstarbeks ja kinnistu omanik ei luba teid seda teed kasutada, tuleks pöörduda tsiviilkohtusse ning samas taotleda kohtult esmast õiguskaitset. Esmane õiguskaitse tähendab, et kohus annab loa tee kasutamiseks seni, kuni kohus teeb lõpliku otsuse ja see jõustub. Kindlasti võtab kohtumenetlus aega ja ka kulusid.

Avalehele
1 Kommentaari
Loe veel: