AppleMark Foto: Priit Simson

Vastavalt kohanimeseadusele ei või ühe valla või linna piires olla samanimelisi asustusüksusi. Seega, kui valdade ühinemisel jääb valla piiridesse mitu sama nime kandvat küla, tuleb neid kuidagi eristada, seda kasvõi juba segaduste tekkimise vältimiseks.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõuniku Kadri Teller-Sepa sõnul on sellistel puhkudel tüüpiliseks võimaluseks hargtäiendi kasutamine. Hargtäiend on kohanime täiendosa, mis lisab mõnele korduvale kohanimele eristava tunnuse (Suure-, Väikse-, Vana- jne).

Eesti Keele Instituudi soovituse kohaselt sobib külanime puhul reeglina ka vana valla või mõisa nime lisamine. 2014. aastal lõpule jõudnud Saaremaa ühinemiste puhul (Kärla, Kihelkonna ja Lümanda ühinemine Lääne-Saare vallaks) toimiti nii mitme nime puhul: Lümanda-Kulli, Kärla-Kulli, Kaarma-Kirikuküla, Kärla-Kirikuküla.

Ent lahendusi on veelgi, kasvõi endiste külanimede ennistamine, kui see võimalik on.

„Iga juhtumit tuleks vaadata eraldi ning oleme alati valmis ühinejaid konsulteerima,“ lisas Teller-Sepp Maalehe veebiväljaandele.