Metsaraie Foto: Karin Kaljuläte

Magistritöö käsitles proovialade näitel hariliku männi juurdekasvu nii kuivenduseelsel perioodil kui ka pärast kuivendussüsteemi rajamist.

RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul tõusis Aleksei Potapovi uurimisteema esile oma praktilise suunitluse poolest. “Suur osa Eesti metsadest kasvab muudetud veerežiimiga metsades, enamik kuivendussüsteemidest on ehitatud 20. sajandi teisel poolel ning neid tuleb regulaarselt hooldada. Nagu ka töö välja toob, on osade kraavide kuivendav toime puude kasvule efektiivsem kui teistel ja seda teadmist saab rakendada hooldustöödel,” kommenteeris Uuetalu.

Parem teadmine metsakuivenduse pikaajalisest mõjust aitab Aleksei Potapovi sõnul kaasa ka puistute kasvumudelite koostamisele, mis omakorda on oluline metsade jätkusuutlikul majandamisel.

Magistritööd “Kuivendussüsteemi rajamise ja rekonstrueerimise mõju puude radiaalsele juurdekasvule” juhendasid maaülikooli vanemteadur Maris Hordo ja doktorant Argo Strantsov. Aleksei Potapov kaitses selle hindele A ja lõpetas nii maaülikoolis metsakorralduse osakonnas metsamajanduse õppekava. Parimat magistritööd on RMK maaülikoolis premeerinud juba 16 aastat.

Aleksei Potapov sai aastatel 2014 ja 2015 ka RMK poolt makstavat 3200 euro suurust Heino Tederi nimelist stipendiumi, mis määratakse tublide õpitulemuste eest aastas kahele maaülikooli magistrandile.