Raudtee Foto: Andres Putting

Valitsuskabinet andis 20. novembril toetuse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esitatud Rail Balticu raudteeühenduse trassieelistustele, mille järgi Harjumaal jätkatakse kahe erineva trassikoridoriga, Raplamaal sai toetust maavanema poolne ettepanek, kuid Pärnumaal jätkatakse ühe trassiga, mis põhjapärnumaa osas ei ühti maavanema ega kohalike elanike ettepanekutega.

Are, Tootsi, Tori ja Vändra vallavanemad rrõhutavad ühisavalduses, et  on planeerimise käigus teinud korduvaid ettepanekuid Rail Baltica trassi paigutamiseks olemasolevasse raudteekoridori. Tänavu augustil Pärnu maavanema poolt pakutud lahendus, kus trass ei poolitanud külasid ning ei läbinud Taarikõnnu loodusala, oli leitud omavalitsuste, elanike, planeerija ja looduskaitsjate vahelise kompromisslahendusena, mille tarbeks tegid kõik osapooled järeleandmisi.

Pakutud kompromisslahendusega mitte arvestamine annab piirkonna elanikele ja omavalitsustele selge signaali, et nende arvamus ei oma planeerimiseprotsessi käigus vähimatki tähtsust, leiavad vallavanemad. Lisaks jääb vallavanematele arusaamatuks, et millist tähtsust omab valitsuskabineti seisukoht tervikuna, sest planeerimisseadus annab küll valitsusele võimaluse maakonnaplaneering algatada, kuid ei anna vähimatki võimalust otsustada planeeringu lahenduste üle.