Foto on illustratiivne Foto: Madis Kallas

Alates jaanuarist on tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto kasutamisel töö- või erasõitudeks erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus.

Tööandja uuematelt, kuni viis aastat vanadelt segakasutuses (nii töö- kui erasõidud) autodelt hakatakse arvestama erisoodustuseks iga uuema auto kilovatilt 1,96 eurot kuus. Sellelt summalt tuleb maksta erisoodustusmaksu ehk tulu- ja sotsiaalmaksu 1,30 eurot iga kW kohta.

Üle viie aasta vanade sõiduautode erisoodustus on 1,47 eurot KW kohta kuus ja maksukohustus 0,975 eurot ühe KW kohta kuus.

Muudatustest kaotavad eelkõige väikeettevõtjad, kes teevad erasõite tunduvalt vähem kui töösõite, sest maksma hakatakse täie mõõduga — keegi enam ei arvesta, kui erasõite tehti vähe.

Näiteks kaks aastat vana 114 kW auto erisoodustuse suurus on 114 × 1,96 = 223,40 eurot ja sellelt erisoodustuse summalt tuleb tasuda erisoodustusmaksu 114 × 1,3 = 148 eurot kuus.

Kui tööandja on juba kord oma auto töötajale segakasutusse andnud, maksab ta kindla summa erisoodustusmaksu kuus. Ka ei saa töötaja oma tööandjale erasõidu eest kilomeetripõhiselt tasuda, sest kilomeetripõhist arvestust enam pole.

Kui tööandja, kes on sõiduauto omanik või vastutav kasutaja, ei võimalda auto kasutamist erasõitudeks, peab ta sellest teavitama maanteeametit. Registrisse tehakse sellekohane märge.

Kui sama autoga hakatakse siiski ka erasõite tegema, tuleb sellest teada anda maanteeametile, kes teeb registrisse vastava märke.

Veokitele kehtestatavast maanteemaksust saad lugeda SIIT.