Foto: Andres Putting

„On väga oluline, et üks pikalt lahendust oodanud reostusallikas saab lõpuks likvideeritud. Lekkiv Volare vrakk asub Natura ala mõjupiirkonnas ja probleemi lahendamist on oodanud nii kohalikud elanikud kui ka looduskaitsjad pikkisilmi,“ ütles keskkonnaminister ja KIKi nõukogu esimees Mati Raidma.

Tööde lähteülesanne ja riigihangete dokumentatsioon valmib tuleva aasta jaanuariks. Hanked on plaanis läbi viia aprilliks ning töödega alustada hiljemalt mais, et vältida suvel soojenevast mereveest tingitud ohtu naftareostuse suuremaks levikuks merealal. Projekt on kavas lõpetada septembriks 2015.

Tööde käigus eemaldatakse laeva kütusetank, torustik ja kraanide süsteem. Lisaks puhastatakse masinaruumi alune osa õlist ja raskest kütteõlist.

2014. aasta suvel toetas KIK uppunud kaubalaeva Volare vraki keskkonnaohtlikkuse uuringut Ariste lahes 39 000 euroga. Uuringu tellis Keskkonnaministeerium ning selle tulemused on oluliseks sisendiks tööde teostamisel.

Toetus vraki keskkonnaohu likvideerimiseks antakse KIKi keskkonnaprogrammi merekeskkonna programmist. Kõiki sellest programmist rahastatud projekte näeb KIKi kodulehelt.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.