Foto: Raivo Tasso

„Rõuges on valmis saanud kaasaegne veetaristu. See on oluline nii kohalike inimeste kui ka looduse jaoks,“ tunnustab KIKi juhatuse esimees Veiko Kaufmann Rõuge Vallavalitsust. „Haanja looduspargis asuva Rõuge aleviku reovesi saab tänu innovaatilisele lahendusele käideldud keskkonnaohutult ning puhta joogivee kättesaadavus piirkonnas aina laieneb,“ on tal positiivse muutuse üle hea meel.

Projekti käigus rajatud uus puhasti koosneb reoveepumplast, tehnohoonest, kinnisest mudatahendusväljakust ja annuspuhastist. Eestis ainulaadsel tehnoloogial põhinev annuspuhasti on toodud Rõugesse Soomest. Lisaks puhastile ehitati välja ja uuendati 7122 meetrit vee- ja kanalisatsioonitrasse.

Rõuge vallavanem Tiit Tootsi sõnul on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusega loodud võimalus kaasaegse veesüsteemiga liituda 50 majapidamisel ja trassiga ühendati ka valla avalikud hooned. „Uudsel tehnoloogial töötav Rõuge reoveepuhasti vastab peale ehitustööde lõppu kõrgematele keskkonnakaitselistele nõuetele ning on ette nähtud teenindama kogu Rõuge alevikku,“ viitab vallavanem perspektiivsetele liitujatele, kes lisanduvad Rõuge aleviku vee ja reovee-kanalistatsioonitaristu III ehitusetapiga.

Reoveepuhasti ehitaja oli AS Valmap Grupp ning II etapi vee ja kanalisatsioonitaristu ehitaja oli Findesk OÜ. Mõlema projekti omanikujärelevalvet teostas Äärejuht OÜ.