Naised saavad sama töö eest keskmiselt 11% väiksemat tasu - mees 1000, naine 890 eurot. Foto: Tanel Meos

„Tihtilugu on meedias palgalõhe teemat põhjendanud eeskätt naiste töötamisega madalamalt tasustatud positsioonidel. Statistikaameti tööjõu-uuring ja CV-Online’i andmebaasi palgaootuste analüüs aga näitab, et tegelikkuses on üheks peamiseks põhjuseks see, et naiste palgaootus on märgatavalt madalam ning sellest tulenevalt on madalam ka makstav palk. Statistikaameti viimaste andmete põhjal on naiste ja meeste palgaootuse vaheline lõhe 20,3%. Alles seejärel tulevad muud põhjused, nagu see, et rohkem mehi töötab juhtivatel positsioonidel“ analüüsis tulemusi CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross.

CV-Online’i palgaootuste analüüsist selgus, et naiste palgaootus sama ametipositsiooni puhul on keskmiselt 15% väiksem kui meestel.

„Eurostati andmetel on meeste ja naiste palgalõhe veidi alla 30%, seega umbes poole palgaerinevusest võib panna naiste madalama palgaootuse arvele. Iseküsimus aga on, millest tuleneb naiste madalam palgaootus ja kas see on ka kuidagi ratsionaalselt põhjendatav – miks naised saavad sama töö eest keskmiselt 11% väiksemat tasu? Kui see 11% arvudesse panna, siis on vahe täiesti arvestatav – sama töö eest saab mees 1000 eurot, naine 890 eurot,“ arutles Gross.

Palgad.ee lehel suurima vastajate arvuga positsioonid: