RIIKLIK SÕIDUEKSAM ARKIS Foto: Arno Mikkor

Samas läbib selle endiselt vaid 46% eksaminandidest, mis oluliselt pikendab eksamile pääsemise järjekordi. Eksamile on jätnud ilmumata 229 soovijat.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa selgitab murekohtade tagamaid: „Järjekordade probleem on aastate lõikes olnud läbiv ja eriti suureneb see suveperioodil, kus korraga soovib eksamile pääseda rohkem inimesi. Eriti suur on see B kategooria eksamite osas. Pikkade järjekordade tõttu kannatavad need autokoolide õpilased, kes on koolist saanud piisava ettevalmistuse ja oleksid koheselt valmis eksamit sooritama. Neil tuleb eksamile pääsemist kauem oodata, sest vähema-, kohati puuduliku ettevalmistusega juhikandidaadid tulevad liiga vara eksamile, sest kõik autokoolid ei panusta õppesse maksimaalselt ja ettevalmistuse kvaliteet on kohati küsitav ning see mõjub negatiivselt edumeelsematele autokoolidele“.

„Lisaks läbikukkumisele on probleem ka eksamitele mitteilmumine. Tänase seisuga ei ole eksamile tulnud 229 isikut, mis on ühe eksamineerija kahe kuu töömaht. Eksamitel torkab silma ka üks nn uue aja probleem - nutipõlvkonnal on raskusi eksami vältel keskendumise ja iseseisvalt liiklemisotsuste vastuvõtmisega,“ lisab Vanamõisa.

Tarmo Vanamõisa paneb kõigile autojuhiks pürgijatele ja ka autokoolidele südamele, et sõidueksamile tuleb tulla ettevalmistatuna ning kui juhtub, et mingil põhjusel ei saa kokkulepitud ajal eksamit sooritada, siis sellest teada anda kolm päeva ette.

Alates tänasest on eksamineeritaval võimalik enda sõidueksami protokolli vaadata maanteeameti e-teeninduse postkastist. Eksamiprotokolli vaatamine eeldab e-teenindusse sisse logimist.

„Sõidueksamilt läbikukkunud õpilane ei suuda väga tihti hiljem enda õpetajale ega vanematele selgitada, miks eksam ebaõnnestus. Seetõttu muudame eksamiprotokollid õpilastele kättesaadavaks. See on hea materjal eksamil tehtu üle vaatamiseks ning hiljem ka enesetäiendamiseks,“ selgitab Vanamõisa.