Maikuine protestiaktsioon tselluloositehase rajamise vastu Foto: Anni Õnneleid

Kaks firmat vaidlustas Tartusse planeeritava tselluloositehase keskkonnamõju uurimise konkursi tulemused. Riigi tugiteenuste keskus viis nimelt rahandusministeeriumi tellimusel läbi hanke puidurafineerimistehase keskkonnamõju hindaja leidmiseks. Hankele esitati neli pakkumist.

Kui kolmikpakkumise teinud firmade AB Artes Terrae OÜ, OÜ ARTES TERRAE ja OÜ Alkranel poolt küsiti tehase keskkonnauuringute läbiviimiseks 1 427 209 eurot, siis Skepast & Puhkim OÜ arvas end hakkama saavat 452 920 euroga ehk siis kolm korda väiksema summaga.

Heiki Kalberg firmast Artes Terrae ütles Maalehele, et nende hinnapakkumises tuli üksnes Eesti poolsete alltöövõtjate küsitud hind suurem kui Skepast & Puhkimi pakutu kokku. Aga lisaks oli neil kavas kasutada ka Soome eksperte, kes seotud sealsete tselluloositehastega.

Tänaseks on kaks firmat vaidlustanud konkursi tulemused. OÜ Keskkonnaprojekt vaidlustas enda kõrvalejätmise, Artes Terrae aga hanke tulemuse.

Andres Piirsalu, OÜ Entec Eesti juhatuse esimees arvas konkurssi kommenteerides, et Eesti oludes ainulaadse ja olulise keskkonnamõjuga ehitise kavandamisel oleks ta oodanud hankijalt nn väärtuspõhise hanke korraldamist.

„Väärtuspõhisuse all pean silmas seda, et hindamiskriteeriumiks ei oleks ainult maksumus. Sellisel juhul oleks hinnakomponendi kõrval hinnatud ka pakkuja võtmeisikute kompetentsi ja töökogemust tselluloositehaste kavandamisel ja mõju hindamisel. Antud juhul sooviti leida odavaimat pakkujat, jättes iga pakkuja enda otsustada kui suurte kogemustega meeskond komplekteerida,“ rõhutas Piirsalu.

Tselluloositehast kavandava Est-For Invest OÜ juhatuse liige Margus Kohava kinnitas, et hetkel on tõepoolest vaidlustatud otsus usaldada tehasega seotud uuringud firmale Skepast & Puhkim. „Millal reaalse tegevuseni jõutakse, ei saa ennustada,” lisas Kohava.

Kuna riigihange on vaidlustatud jäi kidakeelseks ka algselt selle võitjaks kuulutatud Skepast & Puhkim OÜ juhatuse liige Hendrik Puhkim, kellelt uurisin, millised tööd on kavas tehase keskkonnamõju uuringutena ette võtta. „Praegu on käimas riigihanke vaidlustuste lahendamine ning seetõttu me pole saanud hankijaga lepingut sõlmida,” teatas Puhkim.

Kui pikaks võib kujuneda vaide menetlemine ja kui kaugele see tehase võimaliku tuleku lükkab ei osanud keegi arvata.

Kui keskkonnamõju hi nfamine ükskord algab maksab selle eest seadusekohaselt arendaja ehk siis Est-For Invest.