EL toiduabi Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Muudatuse põhjus on see, et Euroopa Liit muutis toiduabi jagamise korda. Kuni 2013. aastani jagati toiduabi Euroopa Põllumajandusfondi vahenditest, kuid Euroopa Kohtu otsusega see lõpetati ning asemele on loodud enim puudust kannatavate inimeste abistamiseks uus Euroopa abifond. Sellest fondist toetuse kasutamist koordineerib Eestis sotsiaalministeerium.

“Selleks et uuest fondist üldse toetust saada, pidid Euroopa Liidu liikmesriigid teatud nõudeid täitma ja esitama nii-öelda oma visiooni toiduabi jagamisest,” selgitab sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist Merle Ploompuu. Mullu detsembris sai abifondi rakenduskava Euroopa Komisjoni kinnituse.

Abisaajaid ligi 35 000

Toiduabi jagamist korraldava partnerorganisatsiooni leidmiseks korraldas ministeerium avaliku hankekonkursi, mille võitis Eesti Toidupank. Paralleelselt on sotsiaalministeerium teinud riigihanke toidu ostmiseks, mille tulemusel sõlmiti raamlepingud kolme partneriga. 

Praegu on raamlepingute alusel käimas minikonkurss toiduainete ostmiseks. “Selle võitjaga sõlmitakse hankeleping ning toidu müüja tarnib toiduained ka toidupanga ladudesse,” selgitab Ploompuu. Seejärel saab toidupank jagada toitu abisaajatele.

Sotsiaalkaitseministri Helmen Küti sõnul on Eesti Toidupank tugev partner, kellel on pikaajaline kogemus toidu päästmisel ja abivajajatele jagamisel. “Loodan siiralt, et sujuv koostöö Eesti Toidupanga, teiste mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsustega aitab toiduabi suunata toimetulekuraskustes inimesteni kiirelt ja lihtsalt,” ütles Kütt.

Kevadel viieaastaseks saavale toidupangale on selle juhi Piet Boerefijni sõnul tegu hiigelprojektiga, mis nõuab senisele võrgustiku kiirele laienemisele lisaks arenguhüpet nii logistilises kui haldussuutlikus tähenduses. “Vajame veel siin-seal juurde uusi koostööpartnereid valdades ja väiksemates linnades, et toiduabi oleks võimalikult hästi kättesaadav. Eriti olulisel kohal on koostöö kohalike omavalitsustega,” rõhutab Boerefijn.

Õigus toiduabile on toimetulekutoetust taotlenud inimestel, kes vastavad toimetulekutoetuse saaja tingimustele või kelle sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist ei ületa kehtestatud toimetulekupiiri enam kui 15 protsenti. Potentsiaalseid abisaajaid on ministeeriumi prognoosi kohaselt 35 000 inimest aastas.

Toidupakk kaalub 12–15 kg

Toiduabipakk koosneb toiduainetest, mille hulgas on kuivaineid, toiduõli, suhkrut ja konserve ning see kaalub 12–15 kg. Ühe toidupaki maksumus on tänavu hinnanguliselt 25 eurot.

Toiduabi hakatakse jagama kaks korda aastas. Esimesi toiduabipakke hakatakse eeldatavasti jagama juba märtsi lõpust ning jagamisperiood kestab kaks kuud. Kevadel saavad toiduabi tänavu jaanuaris või veebruaris toimetulekutoetust taotlenud inimesed ja kodutute öömajades viibivad elukohata inimesed. Selle aasta teise toiduabi jagamisega plaanitakse alustada oktoobri lõpus ning abisaajate nimekiri moodustub augustis ja septembris toimetulekutoetust taotlevatest inimestest. Toiduabi taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

Täpsem info jagamispunktide asukoha ja jagamiskuupäevade kohta on üsna pea leitav Eesti Toidupanga veebilehel www.toidupank.ee/euroabi.

Koos omafinantseeringuga on Eestil aastani 2020 toiduabi jagamiseks kasutada kokku ligi 8,9 miljonit eurot, toetab “Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks”.