Õunad Foto: Karin Kaljuläte

10. septembril on ideede vahetamise päev. Täna on õige aeg rakendada vana head (mis sest et veidi kulunud) mõttetera.

“Kui sinul on õun ning minul on õun ja me need vahetame, on meil kummalgi endiselt üks õun. Kui aga sinul on idee ning minul on idee ja me need vahetame, on meil kummalgi kaks ideed.”

PS. Mõttetera autor ei ole George Bernard Shaw, ehkki selle autorsust kiputakse temale omistama.

***

Kui ei õnnestu vahetada mõtteid, tuleb vahetada teemat.

ANDRES ÜLVISTE