Foto: Sergejs Gerasimovs / LTV 7

Enamasti ehitatakse ebaseaduslikult väikeehitisi nagu saunad, kuurid, kasvuhooned, lehtlad ja grillmajad. „Tundub, et maaüksuse nii-öelda peahoonete ehk elamute ebaseaduslikule ehitamistele oleme suutnud järelevalvega piiri panna,” selgitab keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna peainspektor Piret Reinsalu.

Emajõe ja Peipsi äärde kiputakse ilma vajalike uuringute ja seega ka ilma lubadeta rajama paadikanaleid. Lõuna-Eestis on populaarsed tiigid, mille rajamisel unustatakse, et ka nende puhul on tegemist ehitistega. Ehitised omakorda jagunevad hooneteks ja rajatisteks. Ka veekogus või kaldaga püsivalt või ajutiselt ühendatuna saab olla ehitis – kõik, mis vee peal ujub, ei ole automaatselt veesõiduk. Ka nende ehitiste lubade taotlemise protseduur on ehitusseadustikus ette nähtud.