1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustik (ES) tunnistas kehtetuks teeseaduse ning haaras endasse kogu teede ehitamist ja kasutamist puudutava valdkonna. Maareformi ja ka läbimõtlemata kinnisvaraarenduse tõttu on paljude isikute kinnistute juurdepääs nii maal kui linnas seotud eramaal olevate erateede ja eratänavate kasutamisega. Kõik teed ei viigi Rooma!

ESi jõustumisel on küsimusi tekitanud erateede avalikuks kasutamiseks määramise uus kord. Teeseaduse § 4 kohaselt määras eramaal oleva tee avalikuks kohalik omavalitsus, andes selle kohta haldusakti ja sõlmides omanikuga kirjaliku lepingu tee avaliku kasutamise tingimuste kohta.

Avalehele
29 Kommentaari
Loe veel: