Foto: Anni Õnneleid

Tänaseks on end Hiina akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutuse juures registreerinud neli Eesti piimasektori ettevõtet: E-Piima Järva-Jaani meierei, E-Piima Põltsamaa meierei, AS Saaremaa Piimatööstus, ja Valio Eesti AS Võru juustutööstus. E-Piima tööstustest soovitakse eksportida piima-ja vadakupulbreid ning juustu. Saaremaa piimatööstus ja Võru juustutööstus plaanivad saata Hiinasse juustu ja võid. Praeguse seisuga veel piimatooteid Hiinasse aga eksporditud ei ole.

Mis on need viimased takistused, et meie piimapulber, juust, või pääseksid Hiina turule? Kas takistused on tööstuste poolsed või on midagi muud?

Veterinaar- ja toiduameti kauplemise, impordi ja ekspordi osakonna juhataja Regina Pihlakas selgitas Maalehe veebile, et Hiina Rahvavabariiki saavad oma toodangut eksportida need piimasektori ettevõtted, mis on saanud vastava loa ning registreeritud Hiina akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutuse (CNCA) poolt. Piimasektoris tegutsev ettevõte, mis on huvitatud toodangu eksportimiseks Hiina Rahvavabariiki, peab olema teadlik Hiina Rahvavabariigi seadusandlusest tulenevatest nõuetest ning suutma neid ka täita.

"Kui ettevõte on teavitanud veterinaar- ja toiduametit (VTA) oma ekspordisoovist, kontrollitakse VTA ametnike poolt ettevõtte vastavust Hiina Rahvavabariigi poolt kehtestatud nõuetele. Kui ettevõte hinnatakse nõuetele vastavaks, edastatakse veterinaar- ja toiduameti poolt Hiina akrediteerimis- ja sertifitseerimisasutusele taotlus ettevõtte registreerimiseks. Ettevõtte registreerimisele võib täiendavalt eelneda ka Hiina Rahvavabariigi ametnike poolne inspekteerimine ühes või teises Eesti ettevõttes," rääkis Regina Pihlakas.

Pihlakas kinnitas Maalehele, et hetkeseisuga on registreeritud ja saavad Hiina Rahvavabariiki eksportida neli piimasektori valdkonna ettevõtet.

"Iga loa saanud ettevõtte puhul on eraldi registreeritud ka tootegrupid, mida on konkreetsel ettevõttel õigus Hiina Rahvavabariiki eksportida. Ükski neist neljast luba omavast ettevõtetest ei ole taotlenud sertifikaati piimatoodete saatmiseks Hiina Rahvavabariiki," selgitas Regina Pihlakas. Ta lisas, et täpsemat infot selle põhjuste kohta oskavad jagada ettevõtted ise.