Täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks peab inimene pöörduma kohtusse. Kui elatisnõudes on kohtulahend jõustunud, aga võlgnik siiski elatist ei maksa, tuleb algatada kohtutäituri juures täitemenetlus. Samale kohtutäiturile tuleb esitada taotlus ka täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks.
Käesoleva aasta 1. juulist lisandub lapsetoetustele lasterikka pere toetus, mis on 3-6lapselistele peredele 300 eurot kuus ning seitsme ja enama lapsega peredele 400 eurot kuus. Lasterikka pere toetust saab üks vanematest, eestkostja või hooldaja. Lapsetoetuste summa arvutatakse peres kasvavate lapsetoetust saavate laste arvu järgi, mitte laste sünnijärjekorra alusel.


Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: