Eestlased tahavad rohkem palka kui lätlased. Foto: Sven Arbet

Palgad.ee tasuta palgauuringus on osalenud üle 22 000 inimese. Kui sinu positsiooni kohta ei ole siin infot välja toodud või soovid enda ametikoha osas maakonna lõikes statistikat saada, siis vaata Palgad.ee keskkonda. Maakonnapõhise võrdluse eelduseks on piisav vastajate hulk sinu maakonnas.

„Töötajatel ja tööotsijatel on olnud väga keeruline saada ülevaatlikku palgainfot. Leiame, et palgatasemed ei peaks olema suureks saladuseks, mistõttu Palgad.ee keskkonna lõimegi. CV-Online’is näeme igapäevaselt, et inimestel oleks töövestlustele minnes ja palgaläbirääkimisteks vaja ülevaadet, mis on üldse turu keskmine nende positsiooni puhul. Vastasel juhul on keeruline hinnata enda soovi adekvaatsust,“ kommenteeris olukorda CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross.

Allolevas tabelis on välja toodud põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna 10 suurima vastajate hulgaga ametikoha netotöötasud täistööaja puhul ning need sisaldavad lisatasusid.

„Siiski tasub vaadata ka kui suur on kõrgeim tasu ja kui väike on madalaim tasu ametikohal. Puhtalt keskmine ei pruugi alati olla parim indikaator, sest tulenevalt näiteks ettevõtte suurusest ja töötaja kvalifikatsioonist võivad ka ühe positsiooni sees olla väga suured käärid,“ lisas Gross.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna töötasud

PositsioonKeskmine netokuupalk koos lisatasudegaMadalaim netokuupalk koos lisatasudegaKõrgeim netokuupalk koos lisatasudegaVastajaid
Kondiiter55340074230
Põllumajandusseadmete operaator730500100023
Pagar53632080519
Põllumajandusinsener / agronoom975600121617
Toiduainete tehnoloog946672115817
Lüpsja679500107013
Loomade talitaja56040070011
Lihunik68351285010
Põllumajandustehnik83640015008
Karjaspetsialist77642513278

Allikas: palgad.ee