Foto: DELFI

Auhinna tänavune laureaat emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso peab põhiettekande teemal “Eesti keeleruumi kujunemine”. Auhinna kandidaadi Valve-Liivi Kingisepa ettekanne räägib huvitavast eesti vanast kirjakeelest ning Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilane Kätlin Pohlak käsitleb keeleteemasid 2010. aasta Postimehes ja Päevalehes.

Keelepäeval antakse üle ka Soome Hausjärvi valla stipendium heade eesti keele alaste saavutustega abituriendile. Keelepäeval osalevad kohaliku ja ümberkaudsete koolide õpilased ning keeleinimestest külalised Tartust ja Tallinnast. Ürituse lõpul istutab Tiit-Rein Viitso Väike-Maarja keeletammikusse oma nimipuu.

Aastal 1989 asutatud Wiedemanni keeleauhinda antigi algusaastatel kätte Väike-Maarja keelepäevadel, esialgu finantseeris seda Energia kolhoos, hiljem selle endine esimees Jüri Sild. Alates 2004. aastast, kui Wiedemanni keeleauhind muudeti riiklikuks, antakse see kätte 24. veebruaril Tallinnas, Väike-Maarjas aga korraldatakse kevadel keelepäev asjaosaliste osavõtul. Viiel viimasel aastal on keelepäeval esinenud Wiedemanni keeleauhinna laureaadid Heldur Niit, Kristiina Ross, Mati Erelt, Ilse Lehiste ja Ain Kaalep.

Väike-Maarja keelepäevi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Emakeele Selts, Väike-Maarja Vallavalitsus ja Väike-Maarja Gümnaasium.