Kopterilend Prangli saarele Foto: Matti Aivar Lind

Mitmel programmi kuuluval väikesaarel elab alla kümne inimese, suurimal ehk Kihnu saarel aga ligi 700. „Riik toetab jõudumööda neid kõiki ja alates väikesaarte programmi ellukutsumisest on palju olulisi algatusi esmatähtsate teenuste tagamiseks ellu viidud. Siinjuures on kitsaskohtade lahendamisel väga oluline saartelt tulev kohalik algatus,“ märkis siseminister Hanno Pevkur. 

Hilisematest suurematest investeeringutest sai valmis Kihnu sadamahoone, lisaks saavad kihnlased nüüd kasutada automaattanklat. Vilsandi sai omale tee-ehituse ja maastikuhooldamise tehnika hoiustamise hoone, Abrukale rajati päästejaam ja nii Vilsandil, Pranglil kui Kihnus parandati merepäästevõimekust,“ lisas minister.

Programmi on oodatud projektitaotlused, mille tulemusena aidatakse kaasa väikesaartel elavatele kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmisele. Teenuste all peetakse silmas mandri- ja saarevahelist transpordiühendust, hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele, päästeteenuseid ning sideteenuseid. Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja ettevõtjad. Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on kuni 130 000 eurot.

Väikesaarte programmi kuuluvad tänavu 13 saart – Naissaar, Prangli, Aegna, Väike-Pakri, Osmussaar, Vormsi, Kihnu, Manilaid, Kesselaid, Vilsandi, Ruhnu, Abruka ja Piirissaar. Programmi kuuluvatel väikesaartel elab kokku ligi 1700 inimest.