Foto on illustratiivne. Foto: Bianca Mikovitš

„Saareline eluviis on küll romantiline ja armas, aga igapäevases elus tuleb väikesaarel arvestada paljude spetsiifiliste probleemidega. Seepärast on riik otsustanud ka väikesaari eraldi toetada,“ ütles Kiisler.

Kokku esitati väikesaarte programmi seekord 20 taotlust kogumahus 1 024 644 eurot. Kiisleri sõnul näitab esitatud taotluste arv, et vajadus möödunud aastal käivitatud programmi järgi on suur.

Eeltaotluste põhjal koostatud nimekirjas on ära toodud projektid, millele on võimalik taotleda toetust väikesaarte programmi vahenditest. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ootab lõplike projektitaotlusi vastavalt kinnitatud tegevuskavale.

Väikesaarte programmi 2012. aasta tegevuskavasse kantud eeltaotlused:
- Prangli saare ja mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse parendamine tagamaks esmatasandi teenuse kvaliteet - Viimsi Vallavalitsus
- Naissaare tulekahjupäästevõimekuse suurendamine II etapp - Viimsi Vallavalitsus
- Vormsi valla eakate ja toimetulekuraskustes inimestele e-teenuse kättesaadavuse parandamine, uue teenuse loomine - Vormsi Vallavalitsus
- Kesselaiu päästepunkti rajamine ja varustamine – Päästeamet
- Kesselaiu elektrivarustus-esimene etapp - Muhu Vallavalitsus
- Vilsandi viiul - Kihelkonna Vallavalitsus
- Vormsi saare külade turvalisuse suurendamine (tuletõrje veevõtukoht Rälby külas) - MTÜ Rälby Külaselts
- Hõljuki hoiukuuri- ja Manija hoolderiistade kuuri täiustamine - Tõstamaa Vallavalitsus
- Manija saarele maastikusõiduki muretsemine - Tõstamaa Vallavalitsus
- Abruka saaresisese transpordiühenduse parandamine - Kaarma Vallavalitsus
- Arsti- ja sotsiaalhoolekandepunkti renoveerimine - Piirissaare Vallavalitsus
- Vormsi päästejaama ehitamine (I etapp) - Vormsi Vallavalitsus
- Osmussaare taastuvenergiapargi rajamine - SA Osmussaare Fond
- Kooli pumbamaja rajamine koos veevõtuseadmete paigaldamisega - Kihnu Vallavalitsus
- Lemsi reoveepuhasti rekonstrueerimine - Kihnu Vallavalitsus

Väikesaarte programmi eesmärk on toetada projekte, mis aitavad kaasa väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmisele. Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on kuni 130 tuhat eurot.