Valga raudteejaam Foto: Anni Õnneleid

Seminari avavad kell 11 Valga ja Valka linnapead. Eesti-Läti programmi sekretariaat teeb kokkuvõtte ellluviidud projektidest ning ka uuest Euroopa Liidu programmiperioodist. Juttu tuleb kaksiklinnnade koostööst, turismi arenguvõimalustest piirialadel ning loodus- ja kultuuripärandi säilitamisest.

Toome näiteid edukatest elluviidud projektidest, näiteks "Rohelised rööpad” projekti raames arendati välja matkarajad Eesti ja Läti vanadel raudteedel ning see alagatus pälvis hiljuti ka Euroopa roheteede peaauhinna. Seminaril arutleme selle üle, millised võiksid olla piiriüleste projektide tulevikusuundumused ning kuidas need võiksid piiriala inimeste elu-olu parandada.