Andres Kõiv Foto: Erakogu, Võru maavalitsus

„Lõuna-Eesti piirkondlikule komisjonile, kelle ülesanne on valitsusele haldusreformi küsimustes nõu anda, on hästi teada Vastseliina ja Orava valla inimeste tegelikud ja loogilised liikumissuunad,“ rääkis Võru maavanem Andres Kõiv. „Loomulikult on igal pool külasid ja inimesi, kes tunnevad tugevamat seost muude piirkondadega, aga näiteks Orava valla konkurentsitult suure osalusprotsendiga küsitlus, kus 82% inimesi toetas liitumist Vastseliinaga, näitab selgelt, millises suunas Orava ühineda soovib.“

„Inimesed, sh mõned riigikogu liikmed, kes hirmutavad piirkondasid muude väidetega, ei tugine oma väidetes tegelikkusele,“ tõi Kõiv välja ning tuletas meelde, et otsuste tegemise tähtajad on möödas ning austada tuleb kohalike inimeste tehtud tööd ja juba sõlmitud ühinemisotsuseid.

"Arvestades, kui tõsiselt on omavalitsused haldusreformi suhtunud, pean sellist mõjutamist kohalike kogukondade tehtud otsuste ja töö suhtes lugupidamatuks," lausus Võru maavanem.