Pitsilise kaanega küüp.
Konkursi eestvedaja Heidi Solo sõnul on konkursi eesmärk meelitada inimesi rohkem väärtustama esiisade puutööoskust, et rahvuslikke puutöötraditsioone kasutades luua heatasemelisi puitesemeid.
Konkursil osalev küüp peab olema valmistatud traditsioonilisi rahvapäraseid töövõtteid kasutades.

Heidi Solo

“Paljud on õppinud rahvapäraseid puutöövõtteid, mis hiljem unustatakse. Konkursil saaksid aga osaleda kõik, keda teema kõnetab, ja pole oluline, kui laialdased on teadmised puidutööst,” räägib Heidi.
Küüp tuletikkude tarvis.

Nomineeritud töödest pannakse kokku näitus, nii on ka huvilistel oma silmaga võimalik näha valminud esemeid.

Puutöökonkursi Küüp tingimused on järgmised:

  • Konkursitöö võivad esitada kõik Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavad autorid.
  • Autor võib konkursile esitada ühe töö.
  • Küüp peab olema valmistatud traditsioonilisi rahvapäraseid töövõtteid kasutades käsitsi, kasutamata elektrilisi tööriistu.
  • Küüp olgu valmistatud konkreetse eseme/esemete tarbeks ja vastavas mõõdus ning tutvustuses peab olema see ka välja toodud.
  • Konkursitöö võib sisaldada muid materjale, aga domineerima peab puidu osakaal. Puidulaadsete materjalide (nt vineer, spoon vms) kasutamine pole lubatud.
  • Hindamisel arvestatakse esmajoones teostuse kvaliteeti, kuid ka töö ideed.
  • Traditsiooniline puutöö võib olla esitatud innovaatilises ja modernses vormis, samuti on oodatud kõik rahvapärased lahendused.
  • Žürii koosneb seitsmest liikmest, sinna kuuluvad puidutööd tundvad disainerid ning puukäsitöömeistrid: Lembe-Maria Sihvre (ERKL), Heidi Solo (TKAK puukäsitöö õpetaja), Indrek Tirrul (ERM), Tõnu Lumi (Johannese kool Rosmal, tööõpetuse õpetaja), Elmet Treier (Elmet Treier Design), Valdur Tilk (Puupank), Andres Veel (Hiiumaa ametikool).
  • Auhinnatud tööd autorile ei tagastata, vaid see annetatakse muuseumile. Konkursi esimese, teise ja kolmanda koha tööde autorid pälvivad rahalise preemia.
  • Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 13. veebruariks 2018 MTÜsse Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber aadressil Müüriääre, Tuhala küla, Kose vald, Harjumaa. Töö külge peab olema kinnitatud hindamiseks vajalik märgusõna ja tegemise lugu/idee. Tööga koos tuleb esitada ka märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on töö nimi, autori nimi, isikukood, telefon, aadress, e-posti aadress, varasem seotus puukäsitööga. Lisainfo konkursi kohta: Heidi Solo, tel 529 5366, ajalookamber@tuhala.ee.