Korrastamist ootavad ajakirjad. Villu Baumann

Seetõttu tuleks vanad ajalehed-ajakirjad kriitiliselt üle vaadata, vajalik välja sõeluda ja süstematiseeritult hoiustada.

Kõige lihtsamini ja rahalisi kulutusi tegemata saab ajakirjad või muu kirjavara kokku koguda aastakäikude kaupa ja nööriga kokku sõlmida.

Selleks asetage ajakirjad õiges järjekorras üksteise peale. Lisada võib ka samas formaadis lehtpapist esi- ja tagakaane. Asetage ajakirjad puitliistude vahele ja suruge kahe pitskruviga kokku.
Ajakirjad köidetult.
Puurige puurpingis ajakirjade ploki servast 10 mm kaugusele kolm ava ja siduge ajakirjad kokku vastavalt skeemile. Puurimiseks kasutage spiraalset puidupuuri läbimõõduga 4–5 mm (puidupuur erineb metallipuurist selle poolest, et sel on otsas teravik). Seejärel võtke pitskruvid ära, avadesse võib ajutiselt torgata puidust grill- või kudumisvardad, et ajakirjade laialiminekut vältida.
Avade puurimine ajakirjahoidikusse.
Nöörkinnituse alustamine.
Nöörkinnituse lõpetamine.
Nüüd lükake keskmisest avast üles nöörist aas, tõmmake nööriotsad otsmistest avadest välja ning siduge kinni.

Kaanele võib teha märkmeid, millisest numbrist võite huvitatud olla – see lihtsustab vajaliku materjali leidmist.

Köidetud ajakirjad võib varustada infot sisaldava esikaanega.