Raamatukogureformiga soovitakse tõsta nii juhtimise pädevust kui ka sisulise töö taset, omada enam tarkust investeerimisel, korraldada trükiste vahetust ja koostada ühisprojekte. Kiur Kaasik

Järva vallavolikogu otsustas liita ühise juhtimise alla 13 vallas tegutsevat raamatukogu, millest ühel, Koerul, oli ka kaks haru Vaol ja Ervital. Seega saab uuest aastat ametisse võetava uue direktori käe alla lausa viisteist kogu.

Abivallavanem Tiina Oraste rõhutab, et ümberkorralduste eesmärk on praegusest paremate teenuste pakkumine. “Raamatukogud on kohtadel asutused, mis seisavad inimestele kõige ligemal. Seega võiks neil olla enamgi funktsioone kui üksnes raamatute laenutamine,” arutles Oraste. Ta näeb neid piirkonna teeninduskeskustena, mis tegutsevad küll iseseisvalt, aga ühisjuhtimise all.

Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: