Vana-Pärnu rand talvel. Ago Tammik

Piirkonna elu edendamiseks püütakse arendada infrastruktuuri, et meelitada valda uusi ettevõtteid. Samas torkab silma, et sotsiaalhoolekanne, eriti eakate eluolu mõnusamaks muutmine, ei näi enamikes omavalitsustes just prioriteetide hulka kuuluvat.

Aasta eest läbi viidud haldusreform lõi Pärnumaal omapärase olukorra, kus Pärnu linnast sai Euroopa üks suuremaid linnu – endistest valdadest said linna osavallad ja linnal endal on juba varasemast ajast ka linnaosad.

Kuna haldusreformi seadusandlus nõudis liituvate omavalitsuste vahel ühise piiri olemasolu, siis sai võimalikuks Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna ühinemisel moodustada kohaliku omavalitsuse üksus Pärnu linn, milles jäävad lääne poole endised Tõstamaa ja Audru vald ning ida poole Paikuse vald. Samasse kohta sopistub välja ka Tori vald, millega on Pärnu linnal samuti ühine piir ning mille territooriumile jääb näiteks sisuliselt Pärnu linna piiril paiknev Sauga tööstuspark, mis varem asus Sauga valla aladel. Viimane ühendati praeguse Tori vallaga. Muist asjade reformi käigus lahtiseks jäämine näitab ka asjaolu, et Tori vald soovib mõningaid valla piiridest väljajäänud Sauga kandi külasid siiski enda rüppe saada.

Eks uute halduspiiridega tuleb harjuda nii Pärnumaa elanikel kui ka omavalitsusametnikel. Kuna koos haldusreformiga kaotati eelmise aasta algusest ka maavalitsused, koordineerib omavalitsuste tööd Pärnumaa Omavalitsuste Liit (POL), mille liikmeskonda ei kuulu vaid Kihnu vald. Maakonna üldiste arenguküsimustega, sealhulgas ettevõtluse edendamisega tegeleb Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Tänaseks on kaante vahele saadud Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ tegevuskava kokkulepe. POLis on moodustatud töögrupid kõikide eluvaldkondade juhtimiseks, praegu ei ole seal ainult sotsiaalhoolekande jaoks ühte ja ainsat koordineerijat, küll aga on need spetsialistid olemas igas omavalitsuses ja osavallas.

Kõikideks ümberkorraldusteks, valitsemise ja haldamise korraldamiseks ja muude asjade paika loksutamiseks on uutel omavalitsustel aega 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisteni.

Maaleht palus kõigil Pärnumaa omavalitsusjuhtidel välja tuua kolm olulisemat valdkonda, millega 2019. aastal tegeleda kavatsetakse ja iseloomustada tegevusi, mille kaudu plaanitakse eesmärkideni jõuda.