Eesti Haigekassa Foto: Tanel Meos

NB! Kõik rahaliste hüvitiste väljamaksed teeb haigekassa viimati esitatud kontole.