BASF
  • Täiendab ettevõtte taimekaitse, biotehnoloogilisi ja digilahendusi; märgib sisenemist seemnete, mitteselektiivsete herbitsiidide, nematotsiid- seemnetöötlusvahendite turule
  • Loob uusi võimalusi uuenduste ja arengu jaoks
  • Põllumajanduslahenduste meeskonnaga liitub u 4500 kogenud töötajat

„See strateegiline käik lisab meie tugevasse põllumajanduslahenduste portfelli väärtust ja toetab uuenduspotentsiaali. Kokkuvõttes tagab see klientidele veelgi laiaulatuslikuma ja meelepärasema valiku,” selgitas BASF SE juhatuse esimees ja tehnoloogiajuht dr Martin Brudermüller.

„Nende varade omandamine annab BASFile põllumajanduse valdkonnas uue näo. See tugevdab meie turupositsiooni põllumajanduslahenduste valdkonnas ja loob uusi arenguvõimalusi,” lisas BASF SE juhatuse liige ja põllumajanduslahenduste turusegmendi vastutav isik Saori Dubourg. „Ootame pikisilmi meie ühise teekonna algust ja tervitame oma uusi kolleege BASFis.”

2017. aasta oktoobris ja 2018. aasta aprillis kirjutas BASF alla lepingutele, et omandada kokku 7,6 miljardi eurose ostuhinna eest (rahatehinguna) tegevusharud ja varad, mida Bayer seoses Monsanto omandamisega pakkus. Omandamise käigus liitub BASFiga u 4500 uut töötajat.

Lepingud hõlmavad Bayeri üleilmset glüfosinaatammooniumi äri; seemnete ärisid, sh sordiomadusi, uurimis- ja aretustegevust ning olulisemate toodete kaubamärke valitud turgudel; taimeseemnete äri; hübriidnisu teadus- ja arendustegevuse platvorme; mitmesuguseid seemnetöötlusvahendeid; teatavaid glüfosinaadil põhinevaid Euroopa herbitsiide, mida kasutatakse ennekõike tööstuslikult; terviklikku digitaalset põllumajandusplatvormi xarvioTM; samuti teatavaid mitteselektiivseid herbitsiide ja nematotsiidide uurimisprojekte. Need tehingud on nüüdseks lõpetatud, välja arvatud taimeseemnete tegevusharu puhul, mis peaks lõpule jõudma 2018. aasta kolmandas kvartalis.

Omandamisest võidavad kliendid, kelle päralt on edaspidi veelgi suurem abivahendite valik oma saagikuse, taimekvaliteedi ja kasumlikkuse parandamiseks.

„Tänu veelgi paremale uurimis- ja arendusvõimele ning -ulatusele suudame pakkuda tugevaid lahendusi alates seemnetest kuni saagikoristuseni ja suurendame seeläbi konkurentsi turul. See annab klientidele võimaluse ka päriselt otsuseid langetada nii täna kui ka homme,” selgitas BASFi põllumajanduslahenduste divisjoni president Markus Heldt. „Pärast mitmekuulisi ettevalmistusi äritegevuse ladusaks üleminekuks ja töötajate sujuvaks organisatsiooni sulandumiseks ootame võimalust uuesti tööle asuda — uue meeskonna, laiendatud äritegevuse ja avaramate võimetega.”

Et peegeldada selle põllumajandustegevuse laienenud ulatust, nimetas BASF taimekaitse divisjoni (inglise keeles Crop Protection) ümber põllumajanduslahenduste divisjoniks (ingl.keeles Agricultural Solutions). Peale selle lõi divisjon uue äriüksuse seemnete ja tunnuste jaoks.

BASFi põllumajanduslahenduste divisjon

Maa elanikkond kasvab peadpööritava kiirusega ja üha olulisemaks muutub meie võime arendada välja ja säilitada säästev põllumajandus ja terve keskkond. Meie töö ongi see võimalikuks muuta koostöös põllumeeste, põllumajandusspetsialistide, kahjuritõrjespetsialistide ja teiste asjaosalistega. Seetõttu panustame tugevasse teadus- ja arendustegevusse ning ulatuslikku portfelli, kuhu kuuluvad seemned, tunnused, keemilised ja bioloogilised taimekaitsevahendid, mullaharimine, taimetervis, kahjurite tõrje ja digitaalne põllumajandus. Tänu laborites, põldudel, kontorites ja tootmisüksustes töötavatele ekspertmeeskondadele toome kokku uuendusmeelse mõtlemise ja maalähedase tegevuse, et luua reaalselt rakendatavad ideed, millest võidavad nii põllumehed, ühiskond kui ka kogu planeet. 2017. aastal oli divisjoni müügitulu 5,7 miljardit eurot. Lisateavet leiate veebilehelt www.agriculture.basf.com ja meie sotsiaalmeediakanalitest.

BASF

BASF loob keemiat jätkusuutlikku tuleviku nimel. BASFis saavad kokku majanduslik edu, keskkonnakaitse ja sotsiaalne vastutus. BASFis on üle 115 000 töötaja, kes kõik näevad vaeva meie klientide edu nimel kõikides sektorites peaaegu igas maailma riigis. Meie portfell koosneb viiest segmendist: kemikaalid, tulemuslikkust toetavad tooted, funktsionaalsed materjalid ja lahendused, põllumajanduslahendused ning õli ja gaas. 2017. aastal oli BASFi müügitulu 64,5 miljardit eurot. BASFi aktsiatega kaubeldakse Frankfurdi (BAS), Londoni (BFA) ja Zürichi (BAS) börsidel. Lisateave lehelt www.basf.com.