Järjekord PPA teeninduspunktis Foto: Madis Veltman

Maalehe veebiküljel on senini ilmunud 2 lugu sekeldustest ID-kaartide taotlemisel ja väljastamisel, mis pälvinud lugejate tähelepanu ning toonud kaasa rohkelt tagasisidet nii erinevate ebakohtade detailsete kirjeldustena kui ka ettepanekutena, kuidas asju Politsei- ja piirivalveameti teeninduspunktides paremini korraldada. Eriti troostitu näib olukord olevat Tallinnas.

Põhiküsimuseks on tõusnud: kas pidada kahe ja enama tunniseid elavjärjekordi ID-kaardi taotlemiseks ja kättesaamiseks e-riigis normaalseks või mitte?

Või kehtivad e-riigis e-elujärge mitte omavatele kodanikele jätkuvalt 20. sajandi soveetlikud teenindusmallid, kus tundipikkune järjekord oli elu loomulik osa?

Tervitus eelmisest sajandist
Lood on kandud pealkirju: „Sekeldused ID-kaardiga ehk õuduste kamber Lasnamäel” ja „POLITSEI PLINDRIS | ID-kaartide väljastamise infosüsteem e-riigis pärineb aastast... 2000”.

ID-kaartide väljastamise tehnoloogilised lahendused töötatakse välja asutuses nimega SMIT, mis äraseletatuna tähendab Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskust. Maalehe küsimustele vastas SMITi identiteediteenuste osakonna juhataja Kalle Kuusik.

Niisiis: miks pärineb ID- kaartide väljastamise infosüsteem aastast 2000? Kas PPA on teie poole pöördunud sooviga seda süsteemi ajakohastada?

Oleme PPA-ga kokku leppinud, millised arendustööd on täna kõige kiiremad ning nendeks on uue ID-kaardi tootja süsteemiga liidestamine ning lühiajalise töötamise registreerimise arendus.

Dokumendi taotluste menetlemise ja dokumentide väljastamise infosüsteemi (UUSIS) tervikuna uuendamiseks paneme hetkel kokku strateegiat, milliste sammudega ja millises suunas süsteemi peaks uuendama. Meie suund on ühe suure paindumatu infosüsteemi asemel kaasaegse arhitektuuriga infosüsteemi loomine.

Kui palju raha, aega ja lisatööjõudu vajaks SMIT, et ID-kaartide väljastamisel toimiks tänapäevane järjekorrasüsteem, et järjekorra kulgemist oleks võimalik jälgida nt mobiiltelefonist vms?

Nagu PPA teile vastas, siis (tsitaat): „Küll aga võtame juulist oma teenindussaalides kasutusele uue järjekorrasüsteemi, mis peaks klientide jaoks olema mugavam ja lihtsam.“

Hetkel ei ole PPA-ga mobiilist järjekorra kulgemist näitava lahenduse loomine teemaks olnud, sest rida muid töid on järjekorras kõrgemal kohal.

Küll aga lisandub lähima kuu aja jooksul politsei.ee veebilehele reaalajas info, mida kuvatakse PPA teenindusbüroode järjekorraautomaatidest. Veebilehel kuvatakse iga teeninduse kohta näiteks eeldatavat ooteaega, järjekorras olevate inimeste arvu, isikut tõendavad dokumendi taotluse esitamise ja kättesaamiseks (kuvatakse eraldi) keskmist ooteaega. See peaks kodanikule samuti andma hea ülevaate, kas ja millisesse teenindusse on mõtet praegu minna või tuleks pigem oodata.

Kas vastab tõele PPA väide, et "oleme sageli olukorras, kus teenuste mugavust edendavad arendused jäävad elutähtsate ja kiireloomuliste arenduste kõrval sageli teiseks või kolmandaks."

Oleme selle lausega jätkuvalt nõus. Olukorras, kus arendajaid on vähe, tööde maht suur ja töid tehakse vastavalt kliendiga kokku lepitud prioriteetidele, ongi esmatähtsad näiteks seadusest või muudest olukordadest tulenevad nõuded, mida tuleb infosüsteemis arendada.
Praegu on kõige olulisem töö meie ja PPA jaoks liidestus riigihanke võitnud uue ID1 formaadis dokumentide trükkijaga. See töö on kindlasti vaja esmajärjekorras ära teha, et tagada dokumentide väljastamine ka sügisel, kui dokumentide tootja vahetub.

***

Järgmises, meie dokumendijärjekordade teemalise sarja neljandas Maaleht online loos võtame kokku lugejate arvamused varasemete kirjutiste kohta. Seda nii veebist, Facebookist kui ka autor, Rein Sikule otse saadetud kirjadest.