Eesti Energia Enefit 280 õlitehas. Foto: Kadri Paas

"Enefit tehnoloogiat võib lühidalt iseloomustada nii: rohkem energiat, vähem keskkonnamõju," märkis. Thomberg. "Me kasutame sisuliselt sajaprotsendiliselt kogu maa alt võetava põlevkivi ära ja selle tootmise efektiivsus on küllaltki kõrge, emissioonid väikesed. Samuti saame orgaanikavaba tuhka kasutada erinevates kõrvaltoodetes, näiteks ehituses ja väetiste valmistamises."

Tõsi on, et praegu läheb suur osas tuhast ikkagi ladestamisele. Põhjusel, et selle kogus on niivõrd suur. Thombergi sõnul aga potentsiaali jagub, kus seda veel võiks hoogsamalt kasutada.

Kui Enefit-280 energia efektiivsus on 85%, siis Petroteri tehnoloogia puhul, mida kasutab Viru Keemia Grupp, on see parima võimaliku tehnika dokumentide põhjal 74%.

Paaril viimasel aastal on Eesti Energias suur aur läinud erinevate analüüside läbiviimisele, korraldatud on 11 põhjapanevat uuringut nii tehase töö kui selle keskkonnamõjude kohta ja Tarvi Thomberg kinnitas, et arendustöö jätkub ka edaspidi. Nii on jõutud järeldusele, et põlevkiviõli seguneb biokütustega paremini kui fosiilne raske kütteõli. Eraldi tegeldakse ka põlevkivigaasist bensiini eraldamisega, praegu toodetakse 50 000 tonni CO₂ vaba õli aastas.

Tarvi Thomberg kinnitas, et praegu töötav Auvere jaam teenib ka puhaskasumit, mitte ainult ei kata selle rajamiseks tehtud kulusid.

Eesti Energia panustasläinud aastal dividendidena riigitulusse 103 miljonit erurot (kaudne panus 5% SKPst), annab tööd 6300 inimesele, tagab Eesti energeetilise iseseisvuse ja on globaalne liider põlevkivienergeetika teadus-arendustegevuses.