Foto on illustratiivne. Foto: Anna Aurelia Minev

“Seltsi eesmärgiks on meteoroloogia ja sellega seotud teaduste ning meteoroloogilise hariduse ja kultuuri arendamine,” selgitas seltsi esimeheks valitud Tartu ülikooli atmosfäärifüüsika labori meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent Piia Post.

Oluliseks peetakse ilma- ja kliima-alase teaduskompetentsi koondamist, terminoloogia arendamist ning meteoroloogia ajaloo jäävustamist. Aga ka teadlaste, professionaalsete meteoroloogide ning sügava ilmahuviga inimeste omavahelist kommunikatsiooni ning selleks luuakse foorum ühist huvi pakkuvate küsimuste aruteluks.

Posti kinnitusel jätkatakse suviste ilmahuviliste kokkutulekute korraldamist, luuakse oma koduleht ning infolist.

“Seltsi liikmeks võib astuda igaüks, kes sügavalt huvitub ilmast ning tahab edendada ilma- ja kliimaharidust, kultuuri ning teadust,” märkis ta.

Soov on astuda Euroopa Meteoroloogia Ühingu liikmeks, et olla osaks rahvusvahelisest ühingust, mille liikmeteks on 37 rahvuslikku või regionaalset meteoseltsi ning assotseerunud liikmeteks ilmateenistused aga ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid nagu EUMETSAT, ECMWF (Euroopa ilmakeskus) jt.

Seltsi 33 asutajaliiget valisid endi seast seitsmeliikmelise juhatuse, millesse kuuluvad Piia Post, Jaak Jaagus ning Marko Kaasik Tartu ülikoolist, Kai Rosin, Taimi Paljak ning Ele Pedassaar-Poschlin Ilmateenistusest ning ilmahuvilised Jüri Kamenik ning Tarmo Tanilsoo.

Selts tegutseb Eesti Teaduste Akadeemia juures asuva Eesti Loodusuurijate Seltsi ühe sektsioonina.