Foto: Sven Arbet

Lairiba interneti ühenduste arv on kasvanud veelgi märgatavamalt: ELi liikmesriikides oli 2012 72% majapidamistel lairiba ühendus, 2006 vaid 30%-l. Igas liikmesriigis vähemalt pooltel majapidamistel on lairiba ühendus, samal ajal kui ligipääs internetti liikmesriigiti erineb ikka veel oluliselt. Näiteks Hollandis oli see 94%, Luksemburgis 93% ning Taanis ja Rootsis 92%, samal ajal kui natuke üle 50% oli registreeritud Bulgaarias (51%) ning Kreekas ja Rumeenias (54%).

91% kasutajatest Eestis ütles, et käivad internetis uudiseid ja ajalehti lugemas. 87% käib pangatehinguid tegemas, 56% sotsiaalmeedias tegutsemiseks, 28% reisi- ja majutusteenuste saamiseks ning 12% blogimiseks.