Kuna Nabala-Tuhala looduskaitsealal on kogu lubjakivi põhjavee all, siis kardavad kohalikud, et kaevandamine toob kaasa pöördumatud muudatused ning rikuks senise loodusliku tasakaalu. Pildil “keeb” kuulus Tuhala nõiakaev, üks loodukaitseala tuntumaid magneteid. Tanel Meos

Nüüd, pärast kaks ja pool aastat viimati toimunud kohtuistungit, on Tallinna Halduskohtus selle materjalid taas n-ö lauale tõstetud ning 5. oktoobril tehtud määrusega saadeti viiele spetsialistile välja kokku enam kui sada küsimust. Sisuliselt jõutakse tagasi konkreetse looduskaitseala moodustamise algtõdedeni ning juba tehtud ekspertiiside ülekordamise ja täpsustamiseni.

Avalehele
66 Kommentaari
Loe veel: