Foto: Heli Raamets

"Itaalia ja Rumeenia maffia tegelevad sellega," väitis teadlane. "Sealsed ärimehed püüavad petta tarbijat."

Tema sõnul on selles valkonnas palju teha garanteerimaks seda, et mahetoode oleks tõeliselt mahe. Tema hinnangul oleks vaja pettuste vältimise süsteemi, mis põhineks protokollidel, kõrgtehnoloogilistel analüüsidel, info- ja GPS-foto süsteemidel.

Niggli sõnul näitavad eri riikdes tehtud tarbijauuringud samu tulemusi: mahetoodet peetakse liiga kalliks, need tooted pole kättesaadavad, mõnikord maitsevad tavatoodtest erinevalt ja inimesed ei osta neid eriti palju. Kuigi 70-80% tarbijatest ütleb, et nad on mahetoodetest huvitatud, siis neid ostab vaid 10-15%.

Uuringu kokkuvõte näitas, et mahepõllunduses on saagikus keskmiselt 80% tavapõllunduse saagist. Urs Niggli on veendunud, et mahepõllumajanduses on võimalik saake tõsta, see tooks hinna alla ja muudaks mahetooted tarbijatele kättesaadavamaks.

"Mahepõllumajandus võib inimkonna ees palju probleeme lahendada," arvab teadlane, kes tegi enda sõnul nooruses pattu, tegeledes mineraalväetiste välja töötamisega.