Foto: Raivo Tasso

Lääne-Saare vallavalitsusele läkitatud ülevaates märgib arendaja Tarmo Kaseorg, et Mere ja Mereäärse kinnistule on kavas ehitada kolm kasvutiiki, suguvähkide tiik ja noorvähkide tiik, veepeegliga kokku ca 3500 ruutmeetrit.

Et kinnistud asuvad Kastilahe hoiualal, soovib arendaja järgida kasvanduses mahevesiviljeluse põhimõtteid, mida üheski teises Eesti jõevähikasvanduses teadaolevalt veel ei kasutata.

Viieaastase tootmistsükli jooksul peaks kasvandus tootma ca 10 000 jõevähki.

Eestis on praegu 23 vähikasvandust, millest 10 asub Saaremaal, kirjutab Saarte Hääl.