Foto: Rauno Volmar

Eesti, nagu ka teised Balti riigid, toetasid eelnõud, kuid hääletus kukkus liiga vähese toetuse tõttu Euroopa Komisjoni taimede, loomade, toidu ning sööda alalise komitee istungil läbi, kirjutab Euractiv.com.

Kahe nädala eest hääletati, kas litsentsi võiks pikendada kümne aasta võrra, kuid sellele ei kogutud piisavalt toetust. Euroopa Komisjon võttis nüüd aastaid vähemaks, et nii riikide vahel kompromissini jõuda, kuid vastuolevad riigid Belgia, Prantsusmaa, Kreeka, Horvaatia, Itaalia, Küprus, Luksemburg, Malta ja Austria jäid enda seisukohtade juurde.

Otsus glüfosaadi kasutusloa pikendamise või sellest keeldumise kohta on Euroopa Liidu ülene ning vajab liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust. "Võttes arvesse juriidilisi kohustusi ja seda, et praegune kasutusluba aegub 15. detsembril, esitab Euroopa Komisjon eelnõu edasi novembri lõpuks apellatsioonikomisjonile," teatas komisjoni esindaja.

Võimalikud kaubandustõrked

Euroopa Liidu põllumeeste ühendused hoiatavad, et glüfosaadikeelu tõttu võib katkeda toiduimport kolmandatest riikidest. Kriitikud jällegi osutavad sellele, et Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur on glüfosaadi liigitanud kui "tõenäoliselt kantserogeense". Glüfosaadi vastu on kogutud üle Euroopa 1,3 miljonit allkirja.

Euroopa Komisjon ei soostunud täpsemalt kommenteerima, kas glüfosaadikeeld võiks toiduimporti tõkestada, kuid ametnik märkis: "Praegugi on keelatud müüa tooteid, milles glüfosaadi jääkide tase liiga kõrgel on."

Kui liikmesriikide vahel ei leita ka apellatsioonikomisjonis üksmeelt, võib Euroopa Komisjon siiski eelnõuga edasi minna, kuid see tähendab neile poliitilist riski.