Taimekaitse läheb täpsemaks. Foto: Sven Arbet

Eesti, nagu ka teised Balti riigid, toetasid ettepanekut, kuid hääletus kukkus liiga vähese toetuse tõttu Euroopa Komisjoni taimede, loomade, toidu ning sööda alalise komitee istungil läbi. Otsus glüfosaadi heakskiidu pikendamise või sellest keeldumise kohta on Euroopa Liidu ülene ning vajab liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust.

Ettepaneku litsentsi kümne aasta võrra pikendada tegi Euroopa Komisjon. Euroopa Parlament on ettepanekule vastu ning toetas teisipäeval hoopis glüfosaadil põhinevate herbitsiidide täielikku keelustamist 2022. aasta lõpuks.

Samuti soovib parlament aine keelustamist põllumajanduses, kui vajalikuks umbrohutõrjeks piisab bioloogilistest alternatiividest (st „integreeritud taimekaitsesüsteemidest“).

ELi riskihindamine glüfosaadi litsentsi pikendamiseks on aga olnud vastuoluline. ÜRO vähiuurimiskeskus, ELi toiduohutusamet ja ELi kemikaaliamet on jõudnud toimeaine ohutuse suhtes erinevatele järeldustele.

Parlamendi resolutsioonis märgitakse, et avalikustatud glüfosaati sisaldava toote Roundup omaniku ja tootja Monsanto sisedokumendid seavad kahtluse alla mõningate ELi ohutushindamistes kasutatud uuringute usaldusväärsuse.

Parlamendiliikmed leiavad, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbi viidav teaduslik hindamine peaks põhinema üksnes sõltumatutel avaldatud uuringutel, mille on tellinud pädevad ametiasutused ja mis on läbinud vastastikuse eksperdihinnangu. Resolutsioonis lisatakse, et ELi vastavatele ametitele tuleks anda selleks piisavad vahendid.

Euroopa Komisjon uurib nüüd, kas lühema perioodi seadmise korral saadaks riikide esindajatelt vajalik toetus kätte. Varsti teatakse uue komiteeistungi kuupäev.