Foto: Eiliki Pukk

Loomaarst ja maaülikooli doktorant Madis Leivitsa sõnul on sealtsamast Pärnumaalt leitud kaljukotka näol tegemist Eesti kõige vanema kaljukotagaga. Kotkas rõngastati 1992. aastal ning nüüdseks on ta juba üle kahekümne viie aasta vana.

Eaka kotka kliinikusse sattumise põhjuseid oli mitu: pliimürgitus, roiskunud liha seedetraktis ning murdunud suled, mille kasvatamisele kulus pärast linnu tervenemist veel mitu kuud, selgitas Leivits.

Eesti looduskeskkonda jõuab jahi- ja kalameeste vahendusel tuhandeid kilogramme pliid. Raskemetallist põhjustatud mürgistus tekitab kotkastel, kes söövad plii endale sisse toiduks kütitud liha ja kalaga, tajuhäireid ning võib päädida surmaga. Linnu hukkumiseks piisab vaid paarist liivatera suurusest pliifragmendist.

Koos pliimürgistusest terveks ravitud kaljukotkaga lasti vabasse loodusesse ka noor merikotkas, kes jõudis kliinikusse samuti Pärnumaalt ning keda vaevasid murdunud suled. Lisaks olid tal välisparasiidid.

Pärast tervenemist ning enne vabakslaskmist treeniti mõlemat lindu kliinikus sel määral, et nad oleksid suutelised taas lendama ja iseseisvat elu alustama.