145 nõukogude sõduri säilmed Foto: Leģenda

Salduse vallas, Pampāļi külas sattusid töölised tee-ehituse käigus inimluude peale. Kohale kutsuti sõjaarheoloogia selts Leģenda, Läti sõjahaudade komisjon ja vabatahtlikud, kes kaevasid möödunud pühapäeval välja 145 kraavidesse maetud nõukogude sõduri säilmed.

Osade kontide juurest leiti viis nummerdatud medalit, mis tähendab, et vähemalt viie sõduri identiteedi saab kindlaks teha. Väljakaevamised viidi 33 inimese osavõtul läbi kiiresti, et teetööd saaksid jätkuda. Selts jätkab väljakaevamisi hiljem, kuna usutavasti on seal säilmeid rohkem.
Viis sõdurit peaks saama suhteliselt lihtsalt identifitseerida.
Foto: Leģenda

Arvatakse, et sõdurid langesid Kuramaa koti ehk Kuramaa katla lahingute ajal 1945. aasta kevadel, mil osa Kuramaast püsis sõja lõpuni sakslaste käes. Seltsi Leģenda juhataja Tālis Ešmits rääkis Läti Delfile, et selles kohas võitlesid nõukogude vägede vastu ainult saksa väeosad, mitte Läti leegion.

Ekspertiis, paberite korrastamine ning koostöö Venemaaga langenute identifitseerimiseks võtab mitu kuud, mistõttu võiks ümbermatmine toimuda umbes aasta pärast, usub Ešmits.

Tõenäoliselt maetakse sõdurid ümber teiste nõukogude sõdurite haua juurde Pampāļis. Väljakaevamisega, ümbermatmisega ja selleks rahastuse leidmisega tegeleb selts ise, kuna Läti riigieelarves pole selleks Ešmitsi sõnul raha ette nähtud.

„145 langenut ei ole suur arv, tavaline,“ ütleb Ešmits. Lätis toimunud sõjategevus oli intensiivne, ning mees rääkis, et omavaheliste arutelude käigus on nad püstitanud hüpteesi, et sõja ajal langes Lätis iga päev ligi tuhat noort ja tervet meest.

Viieteist aasta eest leiti samast kohast, kuid teiselt poolt teed 140 sõduri säilmed.

1999. aastal loodud Läti vabatahtlik sõjaarheoloogia selts Leģenda tegeleb Esimeses ja Teises maailmasõjas kadunud Vene ja Saksa väes teeninud sõdurite otsimise, väljakaevamise ja identifitseerimisega.