Foto: Päästeamet
Päästjad piirasid tule leviku kõrval asuvale küünile ning samuti õnnestus päästa traktor. Tulekahju kustutati kella 11.51ks. Tulekahju süttis traktori mootori heitgaaside väljalaskesüsteemist lennanud sädemest.
Foto: Päästeamet

Päästeamet palub vältida mootorsõidukitega looduses ja turbasel pinnasel sõitmist. Sõiduki kuumenevatele osadele sattuv turbatolm või kuivanud taimeosad süttivad ning süütavad pinnasele kukkudes omakorda selle.

Jätkuvalt kehtib Jõgevamaal suure tuleohuga aeg. Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt suur tuleoht ning igasugune tuletegemine tekitab tulekahju ohu või põhjustab tulekahju metsas või maastikul.

Inimeste jaoks seab suure tuleohuga aeg lisapiirangud metsas tegutsemisel. Suure tuleohuga ajal on metsas keelatud suitsetamine, grilliseadme kasutamine, lõkke tegemine ja igasugune lahtise tule kasutamine. Tuld teha ja grillida ei tohi ka selleks ettevalmistatud kohas ehk RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) lõkkeplatsidel.