Foto: Keskkonnainspektsioon

Inspektorid käisid täna olukorda kontrollimas ja selgus, et pesapuu on maha võetud ja poeg on surnud. " Emalindu ei olnud näha. Arvatavalt on tegu väike-konnakotkaga," lausus keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul Maalehe veebile. Raieks olid vajalikud load olemas.

Tuleb märkida, et kuigi kotkapesa ei olnud registrisse kantud, teadsid Maalehele juhtunust teatanud allika väitel raiet teostanud töömehed kotkapesa olemasolust.

Keskkonnainspektsioon on alustanud menetlust, mille käigus selgitatakse juhtunu asjaolud.

Väike-konnakotkas kuulub meil kõige rangemini kaitstavate liikide hulka. Väike-konnakotkas (Aquila pomarina) on nii Eestis kui mujal Euroopas üks arvukamaid kotkaid, aga kuulub siiski ohustatud liikide hulka. Eestis pesitseb praegu 500–600 paari väike-konnakotkaid.

Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse-eeskirja järgi on püsielupaiga piiranguvööndis lubatud kaitseala valitseja nõusolekul aegjärkne ja häilraie tingimusel, et langi suurus ei ületa 2 ha. Püsielupaiga piiranguvööndis on raied keelatud 15. märtsist 31. augustini.

Keskkonnaispektsioon