Eesti Haigekassa Foto: Tanel Meos

Retseptid

www.eesti.ee → e-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Retseptid

Üks võimalus kindlustatutele on väljakirjutatud retseptide vaatamine. Riigiportaalist saab vaadata, kas ja kui kaua retsept veel kehtib, milliseid ravimeid on varem ostetud. Retseptide detailiinfost on näha, kas retsept kirjutati välja toimeainepõhiselt ja kas ostetud ravim kuulus hinnalt soodsamate hulka.

Töövõimetushüvitised

www.eesti.ee → e-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Isiku töövõimetushüvitised (haigekassa)

Töövõimetushüvitiste alt saab vaadata infot oma kolme viimase kalendriaasta töövõimetushüvitiste, nt haigus- ja hoolduslehe või sünnituslehe kohta.

Hambaravihüvitised ja proteesihüvitiste limiit

www.eesti.ee → e-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekait­se → Hambaravihüvitised isikule

Hambaravihüvitiste vaates näeb infot hüvitise maksmise kohta, mida saavad vähemalt 63aastased ravikindlustatud ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid (19,18 eurot). Samuti rasedad ja alla üheaastase lapse emad ning suurenenud hambaraviteenuse vajadusega inimesed (28,77 eurot). Andmeid kuvatakse ainult väljamakstud hüvitiste kohta.

Täiendav ravimihüvitis

www.eesti.ee → e-teenused → Kodanikule → Tervis ja tervisekaitse → Ravimihüvitised (haigekassa)

Kui soodusravimitele on kulunud üle 300 euro kalendriaastas, saab haigekassalt taotleda täiendavat ravimihüvitist.