Foto: Shuttestock

Siinjuures tasub teada, et haigekassa hüvitatavaid teenuseid saab kasutada ainult nende hambaarstide juures, kes on haigekassa lepingupartnerid. Seda, kas arstil on sõlmitud vastav leping, tasub alati aega kinni pannes küsida või vaadata partnereid haigekassa kodulehelt. Samuti ei kuulu hüvitamisele kõik hambaraviteenused. Haigekassa tasub vaid esmavajalike hambaraviteenuste eest, mis on kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus. Kuid kellele mingisugused hüvitised mõeldud on?

Tasuta hambaravi

Eestis on laste hambaravi tasuta. Haigekassa tasub kuni 19aastaste kindlustatute hambaravi eest, kuid kindlasti tuleks lapsevanematel enne visiiti üle kontrollida, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga. Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest täies mahus ise tasuma ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Samuti tasub haigekassa ka laste ortodontia (sh breketid) eest, kuid ainult teatud diagnooside korral.


Alates 2019. aastast laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saavad nad tasuta ravida kogu elu. Kuid tasuta hambaravi ei kehti kõikidele puuetega inimestele. Haigekassa on seadnud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi. Õiguse tasuta hambaraviks määrab patsiendi perearst või eriarst, mitte hambaarst. Eelkõige tulebki konsulteerida patsiendi raviarstiga ja veenduda, et see diagnoos on määratud ning nähtav ka tervise infosüsteemis ja riigiportaalis Eesti.ee.

Puudega inimestele saavad tasuta hambaravi osutada need, kellel on haigekassaga sõlmitud laste hambaravi leping.

Samuti on täiskasvanutel õigus saada tasuta vältimatut hambaravi sõltumata sellest, kas neil on ravikindlustus või mitte. Vältimatut hambaravi osutatakse juhul, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatut abi osutatakse selliste erakorraliste seisundite korral, mis vajavad hamba väljatõmbamist või mädanikukolde avamist. Seda, kas tegu on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Hambaravihüvitised täiskasvanutele ja suurenenud hambaravivajadusega inimestele

Alates 2018. aastast saavad kõik täiskasvanud ravikindlustatud inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsiendil endal tuleb tasuda vähemalt 50 protsenti arvest.
Rasedad, alla üheaastase lapse emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63aastased eakad ning suurenenud ravivajadusega inimesed saavad hambaravihüvitist 85 eurot aastas ning nemad tasuvad raviarvest alati vähemalt 15 protsenti ise. Lisaks on hambaarstil õigus patsiendilt küsida visiiditasu kuni 5 eurot (v.a rasedad).

Hüvitised kehtivad esmavajalikele hambaraviteenustele, milleks on näiteks röntgen, täidise paigaldus, juureravi, hamba eemaldamine, tuimastus, aga ka olulisemad ennetustoimingud nagu raviplaani koostamine ja hambakivi eemaldus. Enne visiiti tasub alati huvi tunda, milliseid teenuseid hambaarst teile osutab ning kas need kuuluvad hüvitatavate nimekirja või mitte. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb patsiendil tasuda täishinda.

Pensionäridel ja osalise või puuduva töövõimega inimestel on mõistlik valida hambaarst, kellel on haigekassaga nii täiskasvanute hambaravi kui ka proteesihüvitise leping. Sel juhul saab igal kalendriaastal kasutada 85eurost hüvitist ja lisaks proteesihüvitist, mis on 260 eurot kolme aasta
peale.

40 või 85 euro suurust hüvitist saab kasutada kuni kalendriaasta lõpuni ning kasutamata jäänud summa järgmisesse aastasse üle ei kandu. Kui patsiendil jääb hambaarstivisiidil mingi osa hüvitisest kasutamata (näiteks 10 eurot), saab jääki kasutada järgmisel külastusel sama kalendriaasta sees.

Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures makstes ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust.

Kui sa sellel aastal oma hambaravihüvitist veel kasutanud ei ole, siis tee seda kindlasti. Kui hambaarstile aega broneerid, broneeri aeg ka oma lapsele!