Hüljes pojaga. Foto: Tiit Blaat

Valitsuse istungil heaks kiidetud eelnõu kohaselt moodustatakse uus looduskaitseala uuendamata kaitsekorraga hallhülge püsielupaiga ja kahe hoiuala põhjal.

Moodustatava looduskaitseala põhiliseks kaitse-eesmärgiks on kaitsta mere- ja rannikukoosluste elustiku mitmekesisust, pesitsevaid, läbirändavaid ja talvituvaid veelinde ning hallhülgeid ja nende elupaiku. Lisaks kaitstakse elupaigatüüpe- karid, esmased rannavallid, väikesaared ning laiud ja rannaniidud. Uusi, varem kaitseta alasid kaitse alla ei võeta.

Ala asub Saaremaa vallas Sääre külas ning pindala on 551,4 ha, millest enamuse moodustab riigile kuuluv mereala.