Erakogu

Tegu on erakordse leiuga, kuna varem ei ole Eestis uuritud nii suurt keskaegset lahingutegevuse järel hukkunute ühishauda. Hauas oli nelja mehe, ühe naise ja ühe nooruki säilmed, mis annavad edasi olulist teavet tolleaaegsetest relvadest, kui ka lahingute brutaalsusest.

Sel nädalal jätkusid väljakaevamised ning kokku on välja kaevatud üle 40 luustiku. Kohale tulnud TÜ arheoloogiakabineti luu-uurija Martin Malve sõnul on tegemist kesk-ja varauusaegse kalmistuga, enamus surnukehasid on paigutatud korrapäraselt. Kaevamisalalt on leitud erinevas vanuses inimeste säilmeid, rohkem on täiskasvanud naisi kui ka mehi ning leidub ka lapsi. Kui esimesed leitud luustikud kuulusid nähtavalt sõjas tapetud inimestele siis uuematel leidudel ei ole sõjahaavu näha. Leidude hulgas on mõned sõled ja sõrmused. Enamus leitud säilmeid on üksikhaudades, lisaks on ka kolm ühishauda. Inimesi on alale maetud mitmes kihis.

Väljakaevamised Vastseliina linnuses jätkuvad ka mai esimesel nädalal ning uusi leide tuleb maapõuest järjest juurde. Säilmed viiakse uurimisele Tartu Ülikooli ning sügisel on oodata uurijatelt rohkem infot maetud inimeste elu-olu kohta.
Erakogu

Väljakaevamiste lõppedes jätkuvad eeltööd palverändurite maja ehituseks ning eeldatavalt valmib palverändurite maja aasta lõpuks. Palverändurite maja on üks osa „Novum castrum- keskaja teemapark“ arendusprojektist. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.